Начало > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Zinoša, vērtējoša, atbildīga kopiena pirms adminis[..]

sif-jauns-kras


Zinoša, vērtējoša, atbildīga kopiena pirms administratīvi teritoriālās reformas Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekts radīs iespēju «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» lasītājiem saņemt būtiskāko informāciju par administratīvi reģionālo reformu, kā arī dos iespēju piedalīties diskusijās par būtiskākajiem ar reformu un publiskā finansējuma izlietojumu saistītajiem jautājumiem. Tikai zinoša, kritiski domājoša un nacionālās kultūrvides vērtībās balstīta kopiena var būt stipras nacionālas valsts pamats, kas spēj garantēt tās ilgtspējīgu attīstību. Stiprināt šo pamatu – ir šī projekta mērķis.

предоставил финансирование: 15290,17 EUR / 10 745.99 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/10/10
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novadu Ziņas"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.