Начало > Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 202[..] > RAIDĪJUMU CIKLS “RĪCĪBAS PLĀNS 2020”

sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU CIKLS “RĪCĪBAS PLĀNS 2020”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sabiedrībā sensitīvu tēmu apzināšana kombinācijā ar atbilstošai problēmai sagatavotu konstruktīvu rīcības mehāniku – tādā veidā iedvesmojot sabiedrību sekot un iesaistīties identificēto problēmu mazināšanā.

Proti, valstī un reģionos pastāv virkne ļoti nozīmīgu, ilgstošu un vienojošu problēmu, piemēram, bezdarbs, krīzes pārvarēšana, reģionālā reforma, dramatiskie demogrāfijas rādītāji, emigrācija, korupcija, izglītības jautājumi, ekoloģisku raksturu jautājumi, u.c. trūkumi, par kuriem ierasts runā. Tomēr sabiedrībai daudz saistošāk ir dzirdēt risinājumus.

Līdz ar to SWH Rock piedāvā unikālu raidījumu sēriju "Rīcības plāns 2020" trīs mēnešu periodā – no 2020.gada jūnija līdz augustam, kura ietvaros ne tikai apzinās kādu no valsts mēroga problēmām (īpaši ņemot augsto problēmu aktualitāti praktiski ikvienā nozarē pēc COVID-19 radītajām sekām), bet ar pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas palīdzību izstrādās konstruktīvu, katrai raidījuma tematikai atbilstošu rīcības plānu, kurā tiks ņemts vērā sabiedrības viedoklis, aptaujāti un intervēti vietējie nozares un starptautiskie eksperti, analizēti problēmu cēloņi, pētīti citu valstu labie piemēri, pieredze un prakse. Raidījumu rezumē būs ar kvalitatīvas analīzes palīdzību veidoti konstruktīvi rīcības plāni, kas esošajā situācijā ir īpaši būtiski un svarīgi, jo krīzes pārvarēšana prasa noteiktas, mērķtiecīgas darbības, ne tikai problēmu apzināšanu.

предоставил финансирование: 14930,21 EUR / 10 493.01 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/27/01
Исполнитель проекта: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.08.2020.