Home > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks š[..]

sif-jauns-kras


Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Search projects

Projekta "Brazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk" galvenais mērķis ir stiprināt Brazīlijas Ijui kopienas saikni ar Latviju, veidojot kvalitatīvus kopienu iesaistošus pasākumus ar līdzdarbošanos. Mērķgrupa Latvijā ir Cēsu un Liepājas iedzīvotāju grupas, kas veido latvisku vidi un latvisku uzņēmējdarbību, tādējādi pēc iespējas tos iesaistot Ijui kopienas latviskās identitātes apzināšanas veicināšanā. Galvenās aktivitātes ir orientētas uz latviešu dienu organizēšanu par godu 130.gadadienai kopš Brazīlijā dzīvo latvieši.

Projekta mērķis ir arī izzināt vēstures aspektus un to svarīgo daļu, ko latvietis ir aizvedis sev līdzi tūkstošiem kilometru tālumā, dodoties prom no dzimtenes. Projekta ietvaros plānots veidot meistarklases kopienas latviešiem, mācot tautiskās dejas, kopīgi gatavojot latviešu nacionālos ēdienus, organizējot stāstu vakarus, iemūžinot fotoizstādē Ijui latviešu dzīvi un vērtības.

Projekta komanda uzskata par svarīgu tuvināt latviešu pēcteču saikni ar šodienas Latviju un samazināt attālumu starp abām valstīm, ar abpusēju iesaistīšanos.

Amount of Grant Awarded: 8 988,00 EUR / 6 316.80 LVL;
Project number: 2020.LV/DP/04/13
Project Promoter: Ijui latviešu kultūras centrs / Centro Cultural Leto de Ijui
Place of implementation: Brazīlija - Ijui; Latvijas -Cēsis, Liepāja
Duration of the project: 05.05.2020.-31.10.2020.