Home > NVO fonds 2020 > Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pi[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības nodrošināšanu un paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti NVO.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri un brīvprātīgie, neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie pagasta iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes 3 izglītojošās lekcijas, 3 diskusijas, 1 brīvprātīgo talka, 1 pieredzes apmaiņas brauciens, 1 noslēguma pasākums.
Projekta rezultātā paaugstināsies NVO kapacitāte, motivācija pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai, palielināsies iedzīvotāju līdzdalība kopienas pasākumos.

Amount of Grant Awarded: 4251,58 EUR / 2 988.03 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/065/48
Project Promoter: Biedrība "Mūsu vārds"
Place of implementation: Saldus novads Nīgrandes pagasts
Duration of the project: 01.04.2020.-30.10.2020.