Начало > NVO fonds 2021 > Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacit[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projektu biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana īsteno biedrība “Cēsu mantojums” ar mērķi nodrošināt visaptverošu rīcībpolitiku jaunizveidotajā Cēsu novadā kultūras pieminekļu vērtības saglabāšanas un atjaunošanas/ restaurācijas jomā.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Cēsu novadā Projektā paredzētās aktivitātes ir:

-        nozares ekspertu un iedzīvotāju, kuriem pieder vēsturiskās ēkas un kultūras pieminekļi un nozares entuziastu  apvienošana, kopīgu interešu pārstāvībai jaunizveidotajā Cēsu novadā;

-        līdzdalība Cēsu novada pavienošanās projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par kultūras pieminekļu pārvaldību jaunā novada visā teritorijā;

-        līdzdalība Cēsu novada saistošo noteikumu izstrādē, sniedzot priekšlikumus par atbalsta mehānismiem kultūras pieminekļu īpašniekiem;

Projekta mērķauditorija ir novada pārvaldes izpildvara un lēmējvara, kā arī kultūras pieminekļu īpašnieki un nozares profesionāļi.

Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 6930,00 EUR / 4 870.43 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Cēsu mantojums"