Начало

KM aicina iesniegt priekšlikumus “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānam 2021.-2023.gadam”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Kultūras ministrija (KM) 15.aprīlī ir izsludinājusi sabiedriskajā apspriešanā plāna projektu "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.-2023.gadam", kas turpmākajos trīs gados būs saistoši Sabiedrības integrācijas fondam saliedētības politikas mērķu realizēšanā. Priekšlikumus var iesniegt līdz 12.maijam.

Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.‑2027.gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.‑2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Plāna mērķis ir nodrošināt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību. Tas ir rīks, kas paredzēs rīcības virzienus un pasākumu kopumus, kuros veicami ieguldījumi, lai Latvijas iedzīvotāji būtu zinošāki, aktīvāki, piedalītos un līdzdarbotos valsts attīstībā nākamos 3 gadus. Plāna ietvaros tiks īstenoti pamatnostādnēs noteiktie trīs rīcības virzieni: nacionālā identitāte un piederība; demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums; integrācija.

Uzdevumi plānoti tā, lai spēcinātu nacionālās identitātes un piederības sajūtu, sekmētu iekļaujošu līdzdalību, stiprinātu kvalitatīvu un drošu līdzdalības un informācijas telpu. Svarīgi ir sekmēt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā un mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām iedzīvotāju grupām.

Turpmākajos trīs gados tiks turpināta tādu pasākumu īstenošana kā programma "Latvijas NVO fonds", latviešu valodas lietošanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", kā arī tiks sniegts atbalsts mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai. Tiek plānotas arī jaunas iniciatīvas - demokrātijas un līdzdalības zināšanu un prasmju apguves domnīcas, attīstot iekļaujošu kopienu izveidi u.c.

Ministriju, valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvju sadarbība bija būtisks plāna sagatavošanas elements.

Ar plāna projektu var iepazīties KM tīmekļvietnē, sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

Viedoklis sniedzams rakstveidā līdz 12. maijam, nosūtot to uz e-pastu:   un  .

Iesniedzot viedokli par plāna projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.