Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķi: uzlabot lauku iedzīvotāju ģimeņu dzīves kvalitāti, atbalstot aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai, radīt iespēju skolēniem, jauniešiem un viņu vecākiem papildināt zināšanas mūžizglītības motivācijai, kā arīveicināt dzīves vides uzlabošanu jaunajām ģimenēm ar bērniem un senioriem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam.


Apakšprojekta nosaukums: „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Apakšprojekta mērķi:

 • uzlabot lauku iedzīvotāju ģimeņu dzīves kvalitāti, atbalstot aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai;
 • radīt iespēju skolēniem, jauniešiem un viņu vecākiem papildināt zināšanas mūžizglītības motivācijai;
 • veicināt dzīves vides uzlabošanu jaunajām ģimenēm ar bērniem un senioriem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam.

Apakšprojekta mērķa grupa: bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, seniori. Apakšprojekta norises vieta: Daugavpils novads, Nīcgales pagasts. Nīcgales pagastā ir 888 iedzīvotāji. 48 % bērnu aug nepilnās ģimenēs, 45 % ir maznodrošinātās ģimenes un 40 % – daudzbērnu ģimenes.

Iedzīvotāji netic saviem spēkiem, bērnu sasniegumiem. Gribam iesaistīt vecākus, bērnus, jauniešus, seniorus kopīgās nodarbībās, lai mainītos viņu savstarpējā attieksme, celtos pašvērtējums, veidotos motivācija mainīt savu dzīvi, meklēt darbu un mūžizglītoties. Apakšprojektā tiks īstenotas šādas aktivitātes: administrēšana, sanāksmes, daudzveidīgas darbnīcas – sporta un atpūtas, šūšanas, deju un mūzikas, valodas, mākslu, pavārmākslas, kokapstrādes un metālapstrādes, datormācību, mācību, mazo bērnu pieskatīšanas –, kā arī ekskursijas, noslēguma prezentācija, apakšprojekta publicitāte. Rezultāti: bērniem un jauniešiem, senioriem būs pieejams izglītības  un interešu attīstības centrs pašapziņas celšanai, zināšanu nostiprināšanai, interešu attīstīšanai, veselīga dzīvesveida izkopšanai un mērķtiecīga brīvā laika pavadīšanai, lai kļūtu par pašnodarbinātiem, pašpietiekamiem valsts pilsoņiem. Apakšprojekta sadarbības iestādēm ir izveidota materiāli tehniskā bāze, kā arī ir cilvēku resursi, lai realizētu apakšprojekta aktivitātes.Результаты проекта:
 • Novadītas:
  •  111 veselīgu dzīvesveidu un veselību veicinošas nodarbības sporta, atpūtas un veselības darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 30 dalībnieki (jaunie vecāki, seniori, bērni un jaunieši). Darbnīcas ietvaros realizēta arī Veselības diena,
  •  57 nodarbības šūšanas darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 15 dalībnieki,
  •  59 nodarbības deju un mūzikas darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 16 dalībnieki. Darbnīcas ietvaros arī noorganizēts koncerts plašākai publikai,
  •  163 nodarbības valodu apguves darbnīcas ietvaros (angļu, vācu un latviešu valodas), kuras apmeklēja 46 dalībnieki,
  •  109 nodarbības mākslu darbnīcas ietvaros (zīda un stikla apgleznošana, floristika, aušana, gleznošana), kuras apmeklēja 15 dalībnieki,
  •  57 nodarbības pavārmākslas darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 15 dalībnieki,
  •  57 nodarbības kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 15 dalībnieki,
  •  57 nodarbības datormācību darbnīcas ietvaros, kuras apmeklēja 15 dalībnieki,
  •  434 nodarbības mācību darbnīcas ietvaros, kur kvalificētu skolotāju vadībā 40 bērni un jaunieši varēja labāk apgūt skolas mācību vielu,
  •  57 nodarbības mazo bērnu pieskatīšanas grupā jaunajiem vecākiem, kuras apmeklēja 15 dalībnieki.
 • Noorganizēta viena brīvā laika ekskursija bērniem un jauniešiem, senioriem un jaunajiem vecākiem (41 dalībnieks), kā arī viena arodskolu ekskursija, kuras laikā apmeklētas trīs skolas Daugavpilī ar nolūku iepazīt dažādas profesijas, saistītas ar projektā iepazītajām prasmēm (21 bērns un jaunietis);
 • Īstenota noslēguma prezentācija par projekta rezultātiem (51 dalībnieks);
 • Projekts ir devis ieguldījumu Līksnas, Kalupes un Vaboles lauku iedzīvotāju – skolēnu, jauniešu, viņu vecāku, jauno ģimeņu un senioru – dzīves kvalitātes uzlabošanā, iesaistot projekta dalībniekus veselīgu dzīvesveidu atbalstošās un veicinošās aktivitātēs, nodrošinot jaunu darba un sociālo prasmju apgūšanu un nostiprināšanu.
Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 11400.00 LVL / 16 220.74 EUR
Освоенное финансирование: 11400.00 LVL LVL / 16 220.74 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-243
Исполнитель проекта: Biedrība "Cinītis"
Партнер: Nīcgales pamatskola; Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
Дата начала проекта: 01.02.2011.
Дата окончания проекта: 31.01.2012.
Место реализации: Daugavpils novads, Nīcgales pagasts
Контактная информация: Skolas iela 15, Nīcgale, Daugavpils novads, LV-5463
Tелефон: 65471100
Факс: 65471100
Электронная почта: ;