Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Senioru ceļš

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Apakšprojekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Sieviešu tiesību institūts un sadarbības partneri Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija, Psiholoģiskā komforta centrs, Jaunjelgavas iniciatīvu centrs, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Talsu novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Jaunjelgavas novada dome, Varakļānu novada dome, Alojas novada dome, Rucavas novada dome un Šveices – Baltijas Palīdzības Komiteja (Schweizerisch – Baltisches Hilfskomitee), piesaistot arī Neretas novada pašvaldības domi un Cesvaines novada domi, ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senioriem, t.sk. 80% sieviešu, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.
Projektā izvirzīti šādi tiešie mērķi, kuru sasniegšanu nodrošinās atbilstošas aktivitātes Rīgā un Talsu, Jēkabpils, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Varakļānu, Alojas, Rucavas, Neretas un Cesvaines novados, Minhenšteinā (Münchenstein), Bāzeles reģionā, Šveicē, Vācijā, Ungārijā un Norvēģijā:

  • veicināt aktīvu senioru pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp valsti, pašvaldību

un NVO iesaistītajiem senioriem kopēju lēmumu pieņemšanai, nodrošinot 200 senioru apmācības politikas veidošanai un uzraudzībai, piedalīšanos ar saviem pārstāvjiem 12 normatīvo aktu izstrādē, 20 informēšanas pasākumos par sociālajām vajadzībām, kā arī 40 sanāksmēs un darba grupās;

  • nostiprināt Sieviešu tiesību institūta un citu NVO – Sieviešu mikrouzņēmumu

asociācijas, Psiholoģiskā komforta centra, Jaunjelgavas iniciatīvu centra un Latvijas Atslēgmeistaru brālības, kuras vada vai kurās darbojas vairāk nekā 50% seniori, kapacitāti, paaugstinot apmācībās 400 senioru zināšanas organizāciju vadībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, partnerībai un sadarbības tīklu veidošanai;

  • veicināt 280 senioru drošības nostiprināšanos, nodrošinot senioriem apmācības,

informācijas pieejamību un savstarpēju sadarbību psiholoģiskai, juridiskai, fiziskai un tehniskai pašaizsardzībai;

  • veicināt 200 senioru mūžizglītības attīstību, nodrošinot senioriem apmācības darbam

ar modernām tehnoloģijām;

  • veicināt 210 senioru sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu, nodrošinot

Sieviešu tiesību institūtā, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijā, Psiholoģiskā komforta centrā, Jaunjelgavas iniciatīvu centrā un Latvijas Atslēgmeistaru brālībā iesaistītajiem senioriem apmācības interešu grupu veidošanā, aktīvas novecošanas popularizēšanā, jaunu pakalpojumu veidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā.
Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt Latvijas – Šveices NVO Fonda finansējumu   82 800,00 LVL (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9200,00 LVL (10%), t.sk. brīvprātīgo darbu natūrā par 4572,00 LVL (4,97%).

Целевая группа: Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 82800.00 LVL / 117 813.79 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-47
Исполнитель проекта: biedrība "Sieviešu tiesību institūts"
Партнер: biedrība "Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija"; biedrība "Psiholoģiskā komforta centrs"; biedrība "Jaunjelgavas iniciatīvu centrs"; biedrība "Latvijas Atslēgmeistaru brālība"; Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Jēkabpils novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Jaunjelgavas novada dome, Varakļānu novada dome, Alojas novada dome, Rucavas novada dome, Šveices – Baltijas Palīdzības Komiteja (Schweizerisch – Baltisches Komitee)
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Rīga un Jēkabpils, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Varakļānu, Alojas, Talsu, Cesvaines, Neretas un Rucavas novadi; Minhenšteina (Münchenstein), Bāzeles reģions
Юридический адрес: Pulkveža Brieža iela 7-C420, Rīga, LV-1010
Tелефон: 22311545
Факс: 67873003
Электронная почта:
www: http://www.stinstituts.lv