Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Senioru ceļš

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Sieviešu tiesību institūts un sadarbības partneri Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija, Psiholoģiskā komforta centrs, Jaunjelgavas iniciatīvu centrs, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Talsu novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Jaunjelgavas novada dome, Varakļānu novada dome, Alojas novada dome, Rucavas novada dome un Šveices – Baltijas Palīdzības Komiteja (Schweizerisch – Baltisches Hilfskomitee), piesaistot arī Neretas novada pašvaldības domi un Cesvaines novada domi, ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senioriem, t.sk. 80% sieviešu, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.
Projektā izvirzīti šādi tiešie mērķi, kuru sasniegšanu nodrošinās atbilstošas aktivitātes Rīgā un Talsu, Jēkabpils, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Varakļānu, Alojas, Rucavas, Neretas un Cesvaines novados, Minhenšteinā (Münchenstein), Bāzeles reģionā, Šveicē, Vācijā, Ungārijā un Norvēģijā:

  • veicināt aktīvu senioru pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp valsti, pašvaldību

un NVO iesaistītajiem senioriem kopēju lēmumu pieņemšanai, nodrošinot 200 senioru apmācības politikas veidošanai un uzraudzībai, piedalīšanos ar saviem pārstāvjiem 12 normatīvo aktu izstrādē, 20 informēšanas pasākumos par sociālajām vajadzībām, kā arī 40 sanāksmēs un darba grupās;

  • nostiprināt Sieviešu tiesību institūta un citu NVO – Sieviešu mikrouzņēmumu

asociācijas, Psiholoģiskā komforta centra, Jaunjelgavas iniciatīvu centra un Latvijas Atslēgmeistaru brālības, kuras vada vai kurās darbojas vairāk nekā 50% seniori, kapacitāti, paaugstinot apmācībās 400 senioru zināšanas organizāciju vadībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, partnerībai un sadarbības tīklu veidošanai;

  • veicināt 280 senioru drošības nostiprināšanos, nodrošinot senioriem apmācības,

informācijas pieejamību un savstarpēju sadarbību psiholoģiskai, juridiskai, fiziskai un tehniskai pašaizsardzībai;

  • veicināt 200 senioru mūžizglītības attīstību, nodrošinot senioriem apmācības darbam

ar modernām tehnoloģijām;

  • veicināt 210 senioru sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu, nodrošinot

Sieviešu tiesību institūtā, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijā, Psiholoģiskā komforta centrā, Jaunjelgavas iniciatīvu centrā un Latvijas Atslēgmeistaru brālībā iesaistītajiem senioriem apmācības interešu grupu veidošanā, aktīvas novecošanas popularizēšanā, jaunu pakalpojumu veidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā.
Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt Latvijas – Šveices NVO Fonda finansējumu   82 800,00 LVL (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9200,00 LVL (10%), t.sk. brīvprātīgo darbu natūrā par 4572,00 LVL (4,97%).

Mērķa grupa: Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 82800.00 LVL / 117 813.79 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-47
Projekta īstenotājs: biedrība "Sieviešu tiesību institūts"
Sadarbības partneris: biedrība "Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija"; biedrība "Psiholoģiskā komforta centrs"; biedrība "Jaunjelgavas iniciatīvu centrs"; biedrība "Latvijas Atslēgmeistaru brālība"; Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Jēkabpils novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Jaunjelgavas novada dome, Varakļānu novada dome, Alojas novada dome, Rucavas novada dome, Šveices – Baltijas Palīdzības Komiteja (Schweizerisch – Baltisches Komitee)
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga un Jēkabpils, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Varakļānu, Alojas, Talsu, Cesvaines, Neretas un Rucavas novadi; Minhenšteina (Münchenstein), Bāzeles reģions
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 7-C420, Rīga, LV-1010
Telefons: 22311545
Fakss: 67873003
E-pasts:
WWW adrese: http://www.stinstituts.lv