eea_sif_logo


Gruzīnu kultūra Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar gruzīnu tautas kultūras mantojumu, vienlaicīgi veicinot pašu Latvijas gruzīnu interesi un lepnumu par savu etnisko izcelsmi, dzimteni un tās kultūru. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot vīriešu vokāli instrumentālo pašdarbības ansambli;
- iegādāties gruzīnu tautas tērpus un instrumentus;
- īstenot komandējumu uz Gruziju, Tbilisi;
- īstenot dažādu valstu gruzīnu un Latvijas dažādu tautību mākslinieku plenēru;
- organizēt gruzīnu kultūras dienas.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts dažādu valstu gruzīnu un Latvijas 4 dažādu tautību mākslinieku plenērs (15 mākslinieki: 1 no Krievijas, 1 no Vācijas, 1 no Zviedrijas, 2 no Dānijas, 3 no Gruzijas un 7 no Latvijas);
- Noorganizētas Gruzīnu kultūras dienas (16 mākslinieki, 500 apmeklētāji), pasākuma publicitāte nodrošināta laikrakstā „Auseklis", kā arī caur interneta portāliem www.draugiem.lv un www.ss.lv.;
- Iegādāti 6 gruzīnu tautas mūzikas instrumenti: doli, 2 panduri, duduki, salamuri un akordeons;
- Iegādāti 8 tradicionālie gruzīnu tautas tērpi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.georgia.lv, kā arī 13 dažādās interneta vietnēs (easyget.lv, tvnet.lv, zinas.nra.lv, kasjauns.lv, draugiem.lv u.c.), sniegta reportāža Latvijas Radio 4 programmā).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 31177.53 LVL / 44 361.63 EUR
Grant spent: 23522.92 LVL / 33 470.10 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-48/11
Project Promoter: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Partner(s): Biedrība "Limbažu rajona Māklsinieku organizācija"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.georgia.lv
Status: Pabeigts