eea_sif_logo


Multikulturālā Jelgava

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veicināt pasīvu mazākumtautību pārstāvju iesaistīšanos Jelgavas pilsētas un rajona kultūras dzīvē, kļūstot par aktīviem sabiedrības un, iespējams, arī mazākumtautību biedrību locekļiem, kuri var sniegt ieguldījumu savai pilsētai un Latvijai kopumā, izmantojot savu radošo potenciālu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt ebreju, poļu, lietuviešu, krievu, čigānu, ukraiņu un baltkrievu kultūras nedēļas;
- piedalīties nacionālo kultūru festivālā „Ventspils vainags 2009”;
- sagatavot Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltītu pasākumu „Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...”;
- organizēt pareizticīgo Ziemassvētku koncertu;
- organizēt mazākumtautību biedrību pašdarbības kolektīvu koncertu „Etnodiena” un „Amatu sētas” pilsētas svētku ietvaros.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 7 dažādu tautību (ebreju, ukraiņu, baltkrievu, poļu, čigānu, krievu, lietuviešu) kultūras nedēļas, kurās noorganizēti dažādi pasākumi (kopā ~2720 apmeklētāji). Katrai kultūras nedēļai izveidota afiša; fotomateriāli un fotohronika - ievietoti www.sib.jelgava.lv;
- Izveidotas 10 planšetes par Latvijas Poļu savienības darbības virzieniem;
- Dalība nacionālo kultūru festivālā "Ventspils vainags 2009";
- Noorganizēts LR dibināšanas gadadienai veltīts pasākums "Caur trejdeviņiem gaismas lokiem " (priekšnesumus sniedza visu 7 Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas biedrību pašdarbības kolektīvi) ~ 400 apmeklētāji;
- Noorganizēti mazākumtautību biedrību pašdarbības kolektīvu koncerti "Etnodiena" (~ 500 apmeklētāji) un "Amatu sēta" Jelgavas pilsētas svētku ietvaros (~ 1000 apmeklētāji);
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta laikrakstos "Jelgavas Vēstnesis"; "Zemgales Ziņas", "Novaja Gazeta", kā arī Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas lapā www.sib.jelgava.lv).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 29845.89 LVL / 42 466.88 EUR
Grant spent: 26017.26 LVL / 37 019.23 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-9/13
Project Promoter: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 29127726
Fax: 63023409
www: http://sib.jelgava.lv/index.php?id=2
Status: Pabeigts