eea_sif_logo


"Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir informēt plašu Latvijas sabiedrības auditoriju par dažādu Latvijas etnosu attiecību vēsturi, iepazīstināt Eiropu ar Rīgā dzimušā filozofa Jesajas Berlina idejām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot dokumentālu filmu “Dzimis Rīgā”, to tulkot, tiražēt un pavairot DVD formātā;
- sagatavot un organizēt seminārus-diskusijas;
- veikt filmas izplatīšanu skolām, bibliotēkām u.c.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidota dokumentālā filma "Dzimis Rīgā" par Rīgā dzimušo un pasaulē pazīstamo filozofu Jesaju Berlinu (ilgums - 32 min., HD, 1200 DVD kopijas, latviešu, krievu, angļu val.). Filmas DVD kopijas nogādātas Latvijas skolām un bibliotēkām. Filma pārraidīta arī LTV1.
- Noorganizēti 5 semināri - diskusijas par tēmu "Jesajas Berlina idejas, vērtību plurālisms un tolerance sabiedrībā 21. gs." (221 dalībnieki), 2 lekcijas nofilmētas arhīva vajadzībām.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Individuālais komersants
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 55820.88 LVL / 79 425.96 EUR
Grant spent: 26875.76 LVL / 38 240.76 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-30/22
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media"
Partner(s): Biedrība "Šamir", VB SIA Latvijas televīzija
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 67313314
Fax: 67313314
www: http://www.mistrusmedia.lv
Status: Pabeigts