eea-norway


"Priekšnoteikumu sagatavošana multifunkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta iesnieguma sagatavošanai"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija,Rīga
Piešķirtais finansējums: 17 030,07 EUR EUR / 11 968.80 LVL;
Projekta īstenotājs: SIA "Baltijas datoru akadēmija"
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 65, Rīga, LV - 1050
Īstenošanas ilgums: 6 mēneši