eslogo


Kultūru dialogi Vidzemē

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 99 857,25 EUR (90% ) LVL / 142 084.07 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-85/11
Project Promoter: Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra"
Partner(s): Zilākalna pagasta padome
Jaungulbenes pagasta padome
Burtnieku novada dome
Madonas rajona Lazdonas pagasta padome
Pededzes pagasta padome
Valkas pilsētas dome
Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Liepas pagasta padome
Liepnas pagasta padome
Ķoņu pagasta padome
Place of implementation: Vidzeme - Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas, Valmieras rajoni Igaunija - Valga, Viru Krievija - Pleskava
Contact information: Elīna Muižniece
Tālr.: 67852933
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Videofilma „Kultūru dialogi Vidzemē"; Informatīvā kampaņa (informatīvs stends, „Ceļojošais autobuss", Vidzemes mazākumtautību kultūras diena Rīgā); Mazākumtautību kolektīvu kapacitātes palielināšana (pieredzes apmaiņas braucieni, radošā vasaras nometne); Pasākumi „Kultūru dialogi" (dejas, dziesmas, kulinārija, folklora, literatūra, tradīcijas, amatniecība, bērnu kultūra, teātris & dramaturģija); Noslēguma konference
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)