Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES Pārejas programma 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integ[..]

eslogo


Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 86 716,80 EUR (90% ) LVL / 123 386.89 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-29/35
Projekta īstenotājs: Rēzeknes rajona padome
Sadarbības partneris: Viļānu pilsētas dome
Maltas, Sokolku, Nautrēnu, Bērzgales, Ozolaines, Audriņu, Verēmu, Silmalas, Stružānu, Rikavas, Čornajas, Lūznavas, Lendžu, Stoļerovas, Mežvidu, Malnavas, Pušas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Mākoņkalna, Ozolmuižas, Sakstagala, Kaunatas un Nagļu pagastu padomes
Īstenošanas vieta: Latgale - Rēzeknes un Ludzas rajoni
Kontaktinformācija: Brigita Arbidāne
Tālr.: 64607205
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Informatīva izdevuma izplatīšana; Vietējo aktīvistu apmācības; E-avīzes izplatīšana; Projekta prezentācijas pasākums ar mazākumtautību biedrību dalību
Īstenošanas ilgums: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)