eslogo


2007

DOTĀCIJAS LĪGUMI, KAS NOSLĒGTI 2007.GADA APRĪLĪ

 FINANSĒJUMA AVOTS: Eiropas Komisijas dotācija, GCI-A-2005/2008-LV

Dotācijas līgumi, kas noslēgti projektu pieteikumu konkursa ""EUROPE DIRECT informācijas tīkla" informācijas punktus uzturošo struktūru izveide" (Nr. GCI-A-2005/2008-LV) ietvaros

 

Uzturošās struktūras nosaukums

Juridiskā adrese

Informācijas punkta nosaukums

Dotācijas summa (EUR)

Procentuālā attiecība no kopējām atbalstāmajām izmaksām (%)

KURZEMES reģions:

Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja" Talsos

K.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201

Eiromāja Talsos - Europe Direct informācijas punkts Ziemeļkurzemē

13 841,01

50,00

Ventspils bibliotēka

Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601

Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts

12 055,34

50,00

VIDZEMES reģions:

Valmieras bibliotēka

Rīgas iela 18, Valmiera, LV-4201

Europe Direct Valmieras informācijas punkts

22 500,00

50,00

Gulbenes bibliotēka

O.Kalpaka iela 60a, Gulbene, LV-4401

Ziemeļaustrumlatvijas Europe Direct informācijas punkts

20 797,62

49,99

LATGALES reģions:

Rēzeknes rajona padome

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Austrumlatgales Europe Direct informācijas punkts

19 169,56

47,73

Biedrība "Baltā māja"

Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316

Europe Direct Līvānu informācijas punkts

10 752,00

50,00

PIERĪGAS reģions:

Staiceles pilsētas dome

Lielā iela 7, Staicele, Limbažu raj. LV-4043

Europe Direct informācijas tīkla Staiceles informācijas punkts "Mēs Eiropā"

12 009,00

49,95

RĪGAS reģions:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

Europe Direct Rīgas informācijas punkts "e-Eiropa"

15 444,34

50,00

ZEMGALES reģions:

Jelgavas rajona padome

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Jelgavas rajona Europe Direct informācijas punkts

12 800,00

50,00

Kopējā dotāciju summa: 143 976,87 EUR