Sākums > Par mums > SIF struktūra > SIF padome

SIF padome

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts.

SIF padomes sastāvs

Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs; Ministru prezidenta pārstāvis un pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas. Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus darbam Fonda padomē. Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kas vada Fonda padomes darbu. No 2020.gada 1.janvāra nevalstisko organizāciju pārstāvji (Fonda padomes locekļi) par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs saņem atlīdzību.

Fonds, pildot normatīvajos aktos tam noteiktos uzdevumus, ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā. Fonda pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

SIF padomes sēdes