Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts ir izpildinstitūcija, kuru vada direktors. Sekretariāts ir atbildīgs par padomes lēmumu ieviešanu, nodrošina padomes darbības tehnisko pusi.

Sekretariātā ir Rīcībpolitikas ieviešanas un Administratīvais un finanšu departaments, kas nodrošina SIF mērķu un funkciju īstenošanu:

Sabiedrības integrācijas fonda organogramma (atjaunota 23.12.2020.)

(Sabiedrības integrācijas fonda darbinieku ētikas kodekss )


SIF darbinieki (kontaktinformācija)