esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir nodrošināt NVO profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību reģionālās attīstības rīcības politiku izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī, kā arī nodrošināt Latvijas NVO efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai Ministru Kabineta komitejas sēdēs. Projekta tiešā mērķauditorija ir Latvijas Nevalstiskās organizācijas, kas darbojas kādā no interešu aizstāvības jomām, ir ieinteresētas Nacionālo plānošanas dokumentu izstrādē, un kurām rūp uz sadarbību vērstas un savstarpēji atbildīgas lēmumu pieņemšanas kultūra Latvijā. Projekts tiks realizēts ciešā sadarbībā ar projekta sadarbības partneri- biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un ciešā sadarbībā ar vēl piecām NVO, kas ir parakstījušas līdzdalības konsorcija līgumu. Projektu plānots realizēt no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Projekta aktivitātes norisināsies visā Latvijā. Projekta laikā papildus darbībām, kas nepieciešamas projekta administrēšanai, tiks veiktas sekojošas aktivitātes: - Dalība līdzdalības konsorcija aktivitātēs, kuru mērķis ir nodrošināt dažādu jomu NVO sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu līdzdalību Nacionālās attīstības programmas izstrādē un ES struktūrfondu piesaistes plānošanā; - Reģionālajā attīstībā iesaistīto organizāciju darba grupu organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt un apkopot reģionālo organizāciju viedokli par jomai svarīgiem jautājumiem; - NVO līdzdalības efektivitātes veicināšana valsts pārvaldē un NVO pārstāvja dalības nodrošināšana Ministru kabineta komitejas sēdēs, kā rezultātā plānots būtiski paaugstināt NVO viedokļa nozīmi valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Project results: Projekta mērķis - nodrošināt NVO profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību reģionālās attīstības rīcības politiku izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī, kā arī nodrošināt Latvijas NVO efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai Ministru kabineta komitejas sēdēs, ir sasniegts. Projekts tika īstenots sadarbībā ar NVO "Pilsoniskā Alianse", biedrību Latvijas Radošo savienību padome, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību „Dzīvības koks”, biedrību Pro Futuro" un biedrību "Latvijas zaļā kustība". Projekta laikā veiktas sekojošas aktivitātes: - Dalība līdzdalības konsorcija aktivitātēs, kuru mērķis ir nodrošināt dažādu jomu NVO sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu līdzdalību Nacionālās attīstības programmas izstrādē un ES struktūrfondu piesaistes plānošanā. Notikušas 4 līdzdalības konsorcija sēdes un izstrādāti pozīciju dokumenti; - Reģionālajā attīstībā iesaistīto organizāciju darba grupu organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt un apkopot reģionālo organizāciju viedokli par jomai svarīgiem jautājumiem - sagatavoti 6 reģionālo darba grupu rezultātu apkopojumi; - NVO līdzdalības efektivitātes veicināšana valsts pārvaldē un NVO pārstāvja dalības nodrošināšana Ministru kabineta komitejas sēdēs, kā rezultātā paaugstināta NVO viedokļa nozīme valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā. Noorganizēts seminārs-diskusija valsts pārvaldes un NVO pārstāvjiem par sabiedrības iesaistes mehānismiem, nodrošināta dalība NVO un MK memoranda uzlabošanas darba grupās un sēdēs. Izstrādāti 4 e-formāta izdevumi, kas publicēti mājaslapā http://llf.partneribas.lv. Informācija par projektu izskanējusi TV raidījumā "Līdzdalības spogulis", sagatavotas 10 preses relīzes, raksts par projektu publicēts laikrakstā "Malienas Ziņas" un sniegta intervija Latvijas Radio1 raidījumā "Krustpunkts". Izveidots un pavairots informatīvs materiāls "Kāpēc nepieciešama plaša sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldē?".
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-03-26
ESF Funding: 32 949.02 EUR / 23 156.70 LVL;
  • ESF Funding: 30 336.15 EUR / 21 320.37 LVL;
  • ESF private funding: 2 612.87 EUR / 1 836.34 LVL;
Total ESF spent: 32 949.01 EUR / 23 156.70 LVL;
  • ESF spent: 30 336.16 EUR / 21 320.37 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 612.85 EUR / 1 836.32 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Partner(s): Latvijas Pilsoniskā alianse
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: -
Legal address: "Ūdensdzirnavas", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5012
Phone: 28811439
Fax: -
www: http://llf.partneribas.lv/
Status: Pabeigts