esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Līdzdalība - labākas valsts politikas veidotājs

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekts vērsts uz biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija” un ‘Saules siltums” kapacitātes stiprināšanu, lai paaugstinātu projektu sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamās zināšanas un sniegtu kvalitatīvu nevalstiskā sektora pienesumu atjaunojamo energoresursu attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas virzībā Latvijā. Projektā tiks īstenotas apmācības abu biedrību darbiniekiem un biedriem, veikta Austrijas un Igaunijas prakses izpēte atjaunojamo energoresursu un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī veikta Austrijas, Igaunijas un Latvijas normatīvo aktu analīze un sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām. Tiks sagatavoti atzinumi par EM un VARAM izstrādātajiem tiesību aktu projektiem atjaunojamo energoresursu nozarē. Tiks izpētītas ES finansējuma piesaistīšanas iespējas energoefektivitātes intensificēšanā Latvijā, lai mazinātu valsts atkarību no importētajiem energoresursiem, vienlaikus uzlabojot apkārtējās vides tīrību, dzīves kvalitāti un panākot resursu ietaupījumu gala patērētājam.

Project results: Projekts bija vērsts uz biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija” un ‘Saules siltums” kapacitātes stiprināšanu, lai paaugstinātu projektu sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamās zināšanas un sniegtu kvalitatīvu nevalstiskā sektora pienesumu atjaunojamo energoresursu attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas virzībā Latvijā. Projektā tika veiktas apmācības abu biedrību darbiniekiem un biedriem par projektu vadību, finanšu plānošanu un uzskaiti, publisko iepirkumu, MS Project programmas iespējām, 4 cilvēki piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vīnē, kur guva pieredzi ESCO modeļa ieviešanā, iepazinās ar Austrijas pieredzi energoaudita veikšanā un energoefektivitātes paaugstināšanas procesa veicināšanā, 3 biedrības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Igaunija- Tallina un Tartu , kur iepazinās ar Igaunijas pieredzi dzīvojamo ēku siltināšanā. Projekta ietvaros veiktā Austrijas un Igaunijas prakses izpēte atjaunojamo energoresursu un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī Austrijas, Igaunijas un Latvijas normatīvo aktu analīze apkopota 2 pētījumos, sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Tika sagatavoti atzinumi par EM un VARAM izstrādātajiem tiesību aktu projektiem atjaunojamo energoresursu nozarē.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Last change: 2013-03-26
ESF Funding: 23 217.60 EUR / 16 317.42 LVL;
  • ESF Funding: 21 376.46 EUR / 15 023.46 LVL;
  • ESF private funding: 1 841.14 EUR / 1 293.96 LVL;
Total ESF spent: 23 217.58 EUR / 16 317.41 LVL;
  • ESF spent: 21 376.46 EUR / 15 023.46 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 841.12 EUR / 1 293.95 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
Partner(s): Biedrība „Saules siltums”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 30.11.2012.
Place of implementation: -
Legal address: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-4, Rīga, LV-1050
Phone: 29488486
www: http://www.latea.lv
Status: Pabeigts