Печатать |

Начало > материалы, подготовленные в рамках проектов[..] > Европейский Cоциальный фонд 2007-2013[..] > Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление адми[..] > Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
No 2012.gada janvāra līdz 2012.gada maijam tiks pilnveidota biedrības organizatoriskā struktūra un ieviesta kvalitātes sistēma, paaugstinātas biedrības darbinieku un brīvprātīgo zināšanas par produktīvu darbu, veicināta ikviena iniciatīva un atbildības uzņemšanās, biedrības darba kvalitātes uzlabošanai. Aktivitātes: – pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā – iepazīšanās ar invalīdu organizāciju darbu un tikšanās ar pašvaldības institūciju pārstāvjiem – funkciju deleģēšana NVO. – 2 dienu seminārs par LNB organizatoriskās struktūras pilnveidi 20 biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem. – 2 dienu seminārs par LNB tālākās darbības kvalitātes uzlabošanu 20 biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem. – kvalitātes sistēmas CAF ieviešana. – pašvērtējuma rokasgrāmatas izveidošana. – saņemtas konsultācijas sociālo pakalpojumu pilnveidošanā. – informatīvais seminārs par labās prakses piemēriem un sasniegtajiem projekta rezultātiem biedrības darbiniekiem, brīvprātīgajiem un padomes locekļiem. Kopējās attiecināmās izmaksas LVL17 083.98

Результаты проекта: Projekta aktivitātes tika īstenotas piecu mēnešu laikā un to mērķis bija Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju motivācijas stiprināšana un zināšanu pilnveidošana par produktīvu darbu, pilnveidojot biedrības organizatorisko struktūru un ieviešot darboties spējīgu, uz konkrētām vajadzībām orientētu kvalitātes sistēmu. Šo piecu mēnešu laikā, projekta ietvaros, ir notikušas vairākas aktivitātes. Marta beigās 9 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, lai iepazītos ar šīs valsts cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbu, to struktūru, informācijas aprites nodrošinājumu, sociālo un citu pakalpojumu dažādību un standartiem, NVO sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pārņemtu viņu labās prakses piemērus. 2012.gada aprīlī un maijā 20 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki piedalījās vieslektoru vadītajos semināros, kuros notika darbinieku apmācība par organizācijas struktūras izveidi, par tās stratēģijas pilnveidošanu un kvalitātes sistēmas CAF (Common Assistment framework) nozīmi, uzbūvi, prasībām un ieviešanu, par informācijas apmaiņas sistēmu organizācijā. Projektam noslēdzoties atbilstoši CAF (Common Assessment Framework) tika izdota Liepājas Neredzīgo biedrības izstrādāta pašnovērtējuma rokasgrāmata, kas ir dokuments, kurā aprakstītas biedrības vērtības, misija, stratēģija, organizatoriskā struktūra un atbildība. Grāmata izdota gan redzīgo rakstā, gan Brailā, kā arī ievietota biedrības mājas lapā, tādējādi nodrošinot atklātu tās pieejamību biedrības darbiniekiem, biedriem, projekta finansētājiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
ESF финансирование: 24 308.31 EUR / 17 083.98 LVL;
  • ESF финансирование: 22 380.66 EUR / 15 729.22 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 927.65 EUR / 1 354.76 LVL;
ESF награждено: 24 308.32 EUR / 17 083.98 LVL;
  • ESF награждено: 22 380.67 EUR / 15 729.22 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 927.65 EUR / 1 354.76 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/142
Исполнитель проекта: Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.05.2012.
Место реализации: Ganību iela 197/205, Liepāja
Юридический адрес: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Tелефон: 26544442, 63431535
Факс: 63407115
www: http://www.redzigaismu.lv
Cтатус: проект осуществлён
 


Дата печати: 10.05.21