esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects

Description

Projekta mērķis ir paaugstināt Jēkabpils nevalstiskā sektora darbības kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” un to 15 biedrorganizāciju rīcībspēju ietekmēt pašvaldības lēmumus, saliedējoties kopēju mērķu sasniegšanai, piesaistot jaunus biedrus un finanšu resursus savas darbības attīstībai, piedāvājot divus jaunus publiskos pakalpojumus un stiprinot kapacitāti caur izglītību un praktisko pieredzi. Projekts tiks īstenots Jēkabpils pilsētā no 2012.gada 1.februārisis līdz 2013.gada 31.janvāris. Projekta laikā „Jēkabpils NVO resursu centrs” kopā ar partneriem izveidos NVO koalīcijas padomes modeli, darbības mehānismus, „Labas sadarbības kodeksu” un attīstības vīziju, pilnveidos visu biedrorganizāciju teorētiskās un praktiskās zināšanas par varas realizācijas mehānismiem, izveidos konsultatīvu NVO atbalsta sistēmu organizāciju vienotai darbībai. Projekts kvalitatīvi mainīs Jēkabpils NVO resursu centra darbības metodes un NVO iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, ar publicitātes pasākumiem uzrunājot jaunus biedrus aktīvai pilsoniskai darbībai.

Project results: Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināta Jēkabpils nevalstiskā sektora kapacitāte, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” un 15 biedrorganizāciju rīcībspēju ietekmēt pašvaldības lēmumus, saliedējoties kopēju mērķu sasniegšanai, piesaistot jaunus biedrus un finanšu resursus savas darbības attīstībai, izveidojot NVO sadarbības padomes normatīvo bāzi un attīstības modeli, piedāvājot divus jaunus publiskos pakalpojumus- grāmatvedības un juridiskās konsultācijas. Projekta ietvaros izveidota un uzturēta mājaslapa www.jekabpilsnvo.lv, noorganizēts NVO Forums, informācija par projektu plaši izplatīta masu mēdijos.

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-03-26
ESF Funding: 21 946.69 EUR / 15 424.22 LVL;
  • ESF Funding: 20 206.32 EUR / 14 201.08 LVL;
  • ESF private funding: 1 740.37 EUR / 1 223.14 LVL;
Total ESF spent: 21 946.69 EUR / 15 424.22 LVL;
  • ESF spent: 20 206.32 EUR / 14 201.08 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 740.37 EUR / 1 223.14 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/187
Project Promoter: Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Partner(s): Zemgales Mūžizglītības centrs,Izglītības iniciatīvu centrs,Jēkabpils uzņēmēju biedrība,Jauniešu klubs „13.pirmdiena”
Start date of project: 01.02.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Brīvības iela 229, Jēkabpils
Legal address: Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201
Phone: 29449622
Fax: -
www: http://-
Status: Pabeigts

Documents