Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Компактный вид
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов

Oписание

Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ir plānot ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamtaktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz kvalitatīvi veikta pētījuma/ vajadzību izpētes rezultātiem, tiks organizēts semināru cikls, kura laikā 50 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādās potenciālās projektu idejas, kas tiks apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apgūs projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzinās kā piesaistīt un vaidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tiks organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta norises vieta ir Mārupe un plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada septembra līdz 2011.gada februārim, ieskaitot. Kopā projekta realizācija notiks pilnus 6 kalendāros mēnešus.

Результаты проекта: Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” tika īstenots ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamataktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika organizēts semināru cikls, kura laikā 75 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādāja potenciālās projektu idejas, kas tika apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apguva projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzināja, kā piesaistīt un veidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tika organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta ietvaros tika sagatavots Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas ziņojums un Mārupes novada uzņēmēju aptaujas ziņojums. Metodiskais materiāls darbiniekiem ir ne tikai papīra, bet arī elektroniskā formātā, kas ļauj, pielietojot materiālu ikdienas darbā.

Информация

Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2011-12-12
ESF финансирование: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF финансирование: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
ESF награждено: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF награждено: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018
Исполнитель проекта: Mārupes novada dome
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 28.02.2011.
Место реализации: Daugavas iela 29, Mārupes novads
Юридический адрес: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167
Tелефон: 67934695
Факс: 67149858
Cтатус: проект осуществлён

Документы

Документы