Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekts „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ir izstrādāts ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 60 Kandavas un Tukuma novada pašvaldību darbinieki. Netiešā projekta mērķa grupa – citi novada pašvaldību darbinieki (~1200 cilvēki) un citi novadu iedzīvotāji (~25000 cilvēki). Projekts tiks īstenots partnerībā ar Tukuma novada domi, īstenojot sekojošas aktivitātes: - Apmācības iesācējiem „Projektu izstrāde un vadība” - Apmācības darbiniekiem ar pieredzi „Projektu vadība” - Mācību uzskates materiāls „Projektu izstrāde un vadība” - Publicitāte - Projekta vadība Projekta kopējais budžets 16 000,00 LVL un tas tiks īstenots 10 mēnešu laikā. Projekta rezultātā tiks apmācīti 60 pašvaldību darbinieki un sagatavoti brīvai pielietošanai mācību materiāli, stiprinot Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību saskaņotu daudznozaru projektu īstenošanas darbu un pašvaldību kapacitāti darbam ar ES finanšu instrumentiem ideju īstenošanā.

Project results: Kopumā projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novada pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā - ir sasniegts: projekta aktivitātēs (apmācībās) piedalījās Kandavas novada domes darbinieki un viens Tukuma pašvaldības darbinieks, nevis 20, ka sākotnēji bija plānots. Ņemot vērā, ka aktivitāte no Tukuma novada pašvaldības bija ļoti neliela, jo pašvaldība vienlaikus īstenoja arī savu projekta šajā aktivitātē, šis darbinieks nodrošināja informācijas par apmācībām nodošanu savas pašvaldības darbiniekiem, tādējādi nodrošinot multiplikatīvu efektu. Kopā apmācībās piedalījās 60 mērķa grupas dalībnieki.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-12-05
ESF Funding: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF Funding: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
Total ESF spent: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF spent: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/039
Project Promoter: Kandavas novada dome
Partner(s): Tukuma novada Dome
Start date of project: 01.11.2011.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Kandava
Legal address: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3294
Phone: 63182028
Fax: 63182027
www: http://www.kandava.lv
Status: Pabeigts