Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros paredzēta Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana un publicitātes pasākumu nodrošināšana; 2. Pētījuma veikšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā; 3. Vienota projektu vadības sistēmas modeļa izveide; 4. Pieredzes apmaiņa.

Projekta rezultāti: Īstenotās aktivitātes ir virzītas projektam izvirzīto mērķu sasniegšanai - panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros: 1) Izstrādāts "Pētījums par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā". Pētījums ietver: pārskatu, apkopojumu un analīzi par projektu īstenošanu un ietekmi uz Dobeles novada attīstību, iedzīvotāju, sociālo partneru, pagastu pārvalžu, novada pašvaldības darbinieku, nozaru speciālistu un ekspertu viedokļu izpēti, atbilstošāko finanšu instrumentu esošo problēmu risināšanai un vajadzību apmierināšanai izpēti. 2) Veikta vienota Projektu vadības sistēmas (PVS) modeļa izveide, kuras ietvaros organizēti Dobeles pašvaldības speciālistu apmācību kursi: "Projektu vadības sistēmas lietošana" un "Projektu vadības sistēmas administrēšana", izstrādātas "Projektu vadības sistēmas "EXERTUS" lietotāja rokasgrāmata", tiek nodrošinātas konsultācijas lietotājiem. 3) Organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni: Kuldīga un Talsi (16 dalībnieki) un Ventspils (16 dalībnieki).
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-10
Projekta kopējais finansējums: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045
Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Telefons: 63720940
Fakss: 63722463
WWW adrese: http://www.dobele.lv
Statuss: Pabeigts