Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Auces un Tērvetes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Nepietiekamā pašvaldību kapacitāte ir šķērslis Auces un Tērvetes novadu pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaistē, jo īpaši pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas. Projekta mērķis ir celt pašvaldību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa grupas: Tiešās: 30 Auces novada pašvaldības darbinieki un 10 Tērvetes novada pašvaldības darbinieki Netiešā: Auces un Tērvetes novadu iedzīvotāji – 8564 iedz. Auces novadā un 4050 iedz. Tērvetes novadā (pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem). Projekta tiešā mērķa grupa, 40 abu pašvaldību darbinieki papildinās savas zināšanas apmācību kursā par:
- projektu dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (16 stundas);
- projektu dokumentu pārvaldes sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām (32 stundas);
- iepirkumu līgumu sagatavošana un izpildes kontrole projektos (32 stundas);
- būvniecības procesa vadība un iepirkuma veikšana (32 stundas);
- angļu valoda projektu izstrādē un īstenošanā (36 stundas);
- kvalitatīva projektu pieteikumu sagatavošana un projekta ilgtspējas izvērtēšana (32 stundas);
- efektīva komunikācija (16 stundas). Projektā tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens labās prakses pārņemšanai. Braucienā piedalīsies 20 abu pašvaldību darbinieki. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Auces novadā 10 mēnešu periodā.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi celt pašvaldību darbinieku kapacitāti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 darbiniekus no Auces novada pašvaldības un 10 darbiniekus no Tērvetes pašvaldības par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ilgtspējas izvērtēšanu (32h), projektu dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (16h), par projektu dokumentu pārvaldes sistēmu "Namejs" 32h), par iepirkumu procesu un tā piemērošanu (32h), par būvniecības procesa vadību iepirkumu veikšanu (32h) un par efektīvu komunikāciju (16h). Papildus 20 abu pašvaldību darbinieki piedalījās vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma novada pašvaldību, kura ietvaros tika pārņemta labā prakse saistībā ar elektroniskās dokumentu vadības sistēmas "Namejs" ieviešanu un ārvalstu finansējuma piesaisti, īstenojot projektu, kuru ietvaros izveidots Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, kā arī uzlabota Tukuma novada sociālā dienesta darbība. Veikta apmācību un pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieku aptauja. Projekta beigās tika noorganizēts noslēguma pasākums, kurā tika prezentētas izstrādātās 3 projektu idejas un pārrunātas projektu konkursu iespējas projektu ideju īstenošanai. Projekta ietvaros ievietota un aktualizēta informācija par projekta aktivitāšu īstenošanu, sagatavotas 2 preses relīzes, kas publicētas laikrakstā "Zemgale" (18.10.2011., 28.06.2012.), kā arī ievietota informācija pašvaldības informatīvajā izdevumā "Auces novada vēstis" (02.2012., 06.2012.).
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-30
Projekta kopējais finansējums: 9 753.30 EUR / 6 854.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 9 753.30 EUR / 6 854.66 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 9 753.31 EUR / 6 854.67 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 9 753.31 EUR / 6 854.67 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/059
Projekta īstenotājs: Auces novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Tērvetes novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Projekta administrēšana – Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads Projekta apmācības – Jelgavas iela 1a, Auce, Auces novads
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Telefons: 63745141
Fakss: 63781719
WWW adrese: http://www.auce.lv
Statuss: Pabeigts