Home > Sources of funding

eea-norway


Nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehniskās bāzes izveidošana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir uzlabot nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehnisko bāzi, labiekārtojot telpas, iegādājoties biroja mēbeles, biroja tehniku un Montessori speciālos materiālus. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz:
- sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu ar īpašām vajadzībām un citu bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu,
- nodrošināt bērniem alternatīvas apmācības iespējas atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām,
- piedāvāt rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes,
- veidot sadarbību ar bērnu rehabilitācijas, alternatīvās apmācības un citām mācību iestādēm Latvijā un citās valstīs.

Project results: Projekta ietvaros iegādātas bērnu nodarbībām paredzētas mēbeles (14 krēsli, 4 galdi, 10 plaukti, 5 skapji) un Montessori mācību materiāli, iegādāta biroja tehnika (dators, printeris, kopētājs, mūzikas iekārta, fotoaparāts, videokamera), uzstādītas žalūzijas un siltā ūdens boilers, bijušas 3 publikācijas presē.
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Riga Region
Grant awarded: 9858.01 LVL / 14 026.68 EUR
Grant spent: 5896.92 LVL / 8 390.56 EUR
Project number: NVOF2.1./2-7/05
Project Promoter: Mārīte ABC
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 29.02.2008.
Status: Pabeigts