eea-norway


"Ziemeļgaujas attīstība" - biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus, veicot telpu remontu un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu. Biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- radīt iespējas iedzīvotāju izglītošanai,
- veicināt dabas un kultūras vērtību, bioloģiskās daudzveidības, tipiskas ainavas saglabāšanu,
- attīstīt organisko (bioloģisko) un netradicionālo lauksaimniecību,
- veicināt dabas tūrisma attīstību,
- veicināt dabas aizsardzības pasākumu ieviešanu,
- apzināt seno koka apbūvi,
- sadarboties ar ieinteresētām organizācijām Igaunijā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 20 biedri cēluši kapacitāti mācību kursos (projekta pieteikumu sagatavošana un vadība, NVO grāmatvedība, budžetu sastādīšana), veikts biroja un mācību telpas remonts, iegādāts aprīkojums (faksa aparāts, grāmatvedības programma, krēsli, trauki), izdots buklets par biedrību, presē 11 reizes publicēti raksti par projektu, informācija ievietota biedrības mājas lapā www.zgauja.lv.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,6. Pārrobežu sadarbība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 25567.80 LVL / 36 379.70 EUR
Izlietotais grants: 22267.15 LVL / 31 683.30 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./3-1/11
Projekta īstenotājs: Lauku partnerība Ziemeļgauja
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 31.03.2008.
WWW adrese: http://www.zgauja.lv
Statuss: Pabeigts