eea-norway


"Latgales vārti" kapacitātes stiprināšana, kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanas instruments

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latgales vārti" institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus un informatīvos resursus, paplašinot organizācijas telpas un attīstot tehnisko bāzi. Biedrības „Latgales vārti” darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības attīstības procesu veicināšana Latgales reģionā,
- veicinot izglītību un pieredzi,
- sekmējot sociālo integrāciju,
- attīstot informācijas pieejamību,
- motivējot un aktivizējot dažādas sabiedrības.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 7 biedri un 1 interesents cēluši kapacitāti mācību kursos (sabiedrisko organizāciju laba pārvaldība, komandas darbs, darbs ar medijiem, tehnoloģijām, sabiedrību un riska grupām), iegādāts aprīkojums (2 datori, krēsli, plaukti, datorgalds, apgaismes ierīces), izveidota biedrības mājas lapa www.latgalesvarti.lv, veikts telpas remonts, internetā ievietotas 22 publikācijas, izveidots 15 minūšu video materiāls par biedrību, tās projektiem un pozitīvo pieredzi, izdoti informatīvi bukleti.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 22137.02 LVL / 31 498.14 EUR
Izlietotais grants: 19255.77 LVL / 27 398.49 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./6-3/18
Projekta īstenotājs: Latgales vārti
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 30.09.2008.
WWW adrese: http://www.latgalesvarti.lv
Statuss: Pabeigts