eea-norway


Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība" institucionālo kapacitāti, organizējot biedru apmācības un nodrošinot darbībai atbilstošas biroja telpas. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- likumu bāzes sakārtošanas veicināšanu, iesniedzot konkrētus priekšlikumus likumu formulējumiem (dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, dzīvokļa īpašuma likums);
- daudzdzīvokļu ēku renovācijas veicināšanu;
- juridisku konsultāciju sniegšanu un informatīvu pasākumu rīkošanu;
- dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanas nepieciešamības popularizēšanu;
- semināru un apmācības programmu izstrādāšanu dzīvokļu īpašnieku biedrību biedriem.

Project results: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas lietotas mēbeles biroja iekārtošanai (3 galdi, 2 atvilkņu bloki, 2 drēbju skapji, 6 kancelejas skapīši un 4 apmeklētāju krēsli), izveidota 1 jauna biedrība, noorganizēti 10 semināri par mājokļu apsaimniekošanas jautājumiem (284 dalībnieki), izstrādāts informatīvs materiāls par mājokļu apsaimniekošanu, informācija par projekta aktivitātēm ievietota reģionālajos laikrakstos (2 sludinājumi) un biedrības mājas lapā www.ldzis.lv.
Priority: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 33054.32 LVL / 47 032.06 EUR
Grant spent: 21632.41 LVL / 30 780.15 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./1-11/03
Project Promoter: Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 31.10.2009.
www: http://www.ldzis.lv/
Status: Pabeigts