eea-norway


Kapacitātes veicināšana biedrības "Latvijas pirts iniciatīvām

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Pirts" institucionālo kapacitāti un sakārtot pirts pakalpojumu jomas attīstībai nepieciešamos jautājumus, kas ietver pirtnieku apmācības programmas izstrādi un licencēšanu, pirtnieka darba aizsardzības instrukcijas izstrādāšanu, dažādu informatīvo materiālu izdošanu, lietotājam draudzīgas mājas lapas izveidi, kas atspoguļotu jaunumus un iespējas pirts pakalpojumu jomā, kā arī nometnes, kursu un semināru organizēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- jaunu pirts pakalpojumu izveidošanu un attīstību,
- pirts kompleksa un pirtnieka profesijas standartu un kvalitātes prasību izstrādi, pirtnieka profesijas apmācības sistēmas izveidi,
- veselīga dzīves veida veicināšanu un sabiedrības pārliecināšanu par tā priekšrocībām.

Project results: Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti 4 informatīvi materiāli, uzlabota un papildināta biedrības mājas lapa www.latvijaspirtis.lv, iegādāta biroja tehnika (2 portatīvie datori, serveris, printeris, fotoaparāts, iesiešanas iekārta), noorganizēta mācību nometne par veselīgu dzīvesveidu, masāžām, pēršanas niansēm, noorganizēti 2 semināri pirts īpašniekiem un interesentiem par pirts niansēm, presē ievietotas 9 publikācijas, TV pārraidīta viena reportāža.
Priority: 3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 16816.66 LVL / 23 927.95 EUR
Grant spent: 14849.96 LVL / 21 129.59 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./2-3/04
Project Promoter: Latvijas Pirts
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 15.07.2009.
www: http://www.termorelax.com
Status: Pabeigts