Home > Sources of funding

eea-norway


Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projectsAll project stories

Projekta mērķis ir veicināt veselībai un videi draudzīgāku ikdienas preču izvēli, informējot patērētājus par riskiem, kas var būt saistīti ar ikdienas precēm. Projekts īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (2004-2009) NVO projektu programmas ietvaros.


Projekta mērķis ir veicināt veselībai un videi draudzīgāku ikdienas preču izvēli, informējot patērētājus par riskiem, kas var būt saistīti ar ikdienas precēm. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apzināt ar noteiktu produktu lietošanu saistītās veselības un vides problēmas, veicot intervijas ar ārstiem un vācot statistikas informāciju,
- apzināt patērētāju izvēles paradumus, lai noskaidrotu pēc kādiem kritērijiem viņi izvēlas preces šādās preču grupās – rotaļlietas, sadzīves ķīmijas produkti, kosmētika, apģērbs,
- radīt ilgtspējīgus un viegli daudzkārt izmantojamus informācijas materiālus patērētāju informēšanai un izglītošanai,
- organizēt apmācības nevalstiskajām organizācijām no Lietuvas un Igaunijas, lai tās nākotnē varētu atkārtot līdzīgas aktivitātes abās pārējās Baltijas valstīs.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- patērētāju informēšanai par ķīmisko produktu klātbūtni un ietekmi uz veselību tādās preču grupās kā kosmētika, apģērbs, sadzīves ķīmija un rotaļlietas izstrādātas un izplatītas 4 brošūras, videoklipi un izdoti plakāti, noorganizētas informācijas dienas skolās,
- visi materiāli ievietoti biedrības mājas lapā www.bef.lv,
- veikta aptauja un sagatavots ziņojums par patērētāju paradumu analīzi,
- noorganizētas starptautiskas mācības NVO darbiniekiem par datu apstrādi un izplatīšanu,
- jomas profesionāļiem noorganizēts starptautisks seminārs par patērētāju veselībai draudzīgu izvēli, lietojot sadzīves preces,
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā, intervija radio un TV).
Priority: 12. Vides aizsardzība,11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība
Target group: Young people,Pupils,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 85136.29 LVL / 121 138.03 EUR
Grant spent: 71805.31 LVL / 102 169.75 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./56/03
Project Promoter: Baltijas Vides Forums
Partner(s): MTU "Balti Keskkonnafoorum (Igaunija), Viešoji istaiga "Baltijos Aplinkos Forumas" (Lietuva), Baltic Environmental Forum Deutchland e.V. (Vācija)
Start date of project: 01.11.2007.
Project finish date: 31.01.2009.
www: http://www.bef.lv
Status: Pabeigts