Home > Sources of funding

eea-norway


Skaidra izvēle

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir samazināt ielas bērnu un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālos un veselības riskus un veicināt viņu sociālo iekļaušanu sabiedrībā ar izglītojošu un audzinošu pasākumu starpniecību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt nodarbību ciklus par atkarību izraisošo vielu lietošanas ietekmi uz veselību un sociālo labklājību, veicinot veselīga un sociāli akceptējama dzīvesveida paradumu izveidi,
- rosināt pusaudžu līderību vienaudžu izglītošanai,
- organizēt tematiskās nometnes, lai sekmētu veselīga un radoša brīvā laika pavadīšanas ieradumu nostiprināšanos.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 nodarbību cikli (katrā 6 nodarbības) par atkarību izraisošajām vielām (alkohols, nikotīns, narkotikas u.c. apreibinošas vielas), to ietekmi uz veselību, personisko un profesionālo dzīvi, sociālo stāvokli (108 jaunieši vecumā no 11 līdz 18 gadiem);
- Noorganizēta jauniešu līderu apmācība (3 dienu seminārs, 10 jaunieši no projekta mērķa grupas);
- Noorganizētas 4 piecu dienu nometnes par saudzējošu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, par piedzīvojumu tēmu un par patriotismu (dalībnieki 11-18 gadus veci jaunieši - ielas bērni un sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši);
- Sagatavoti 200 plakāti „Skaidra izvēle” par atturīgu dzīves veidu un Rīgā izvietota vides sociālā reklāma - 25 lieli plakāti;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija, video, fotogrāfijas publicētas mājas lapās http://baltaiszvirbulis.biedriba.com, www.naukseniskii.edu.lv, http://daugmale.rsdc.lv/zvirbulis_0410.htm. Sagatavotas vairākas preses relīzes, informācija nosūtīta arī Carnikavas speciālajai internātpamatskolai un Juglas sanatorijas internātpamatskolai, kā arī Rīgas skolu valdei).
Priority: 10. Tieslietas
Target group: Children,Young people
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 45793.47 LVL / 65 158.24 EUR
Grant spent: 40560.84 LVL / 57 712.88 EUR
Project number: 2009.NVOF3.4./1-12/08
Project Promoter: Ielu bērnu dienas centrs „IOGT Baltais zvirbulis”
Partner(s): Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni", Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Strautiņi"
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
Status: Pabeigts