ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Sociālās atstumtības mazināšana un komercdarbības uzsākšanas veicināšana redzes invalīdu vidū

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Biedrība
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzeme,Latgale
Piešķirtais finansējums: 39853.49 LVL / 56 706.41 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0108
Projekta īstenotājs: "Tehnoloģiju attīstības forums"
Uzsākšanas datums: 22.01.2007.
Pabeigšanas datums: 21.09.2007.
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
Telefons: 7211321
Fakss: 7211321
Statuss: Pabeigts