ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Diakonijas Centra kapacitātes paaugstināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Program: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Search projects
Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 9366.66 LVL / 13 327.56 EUR
Project number: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0100
Project Promoter: Nodibinājums "Latvijas Evanģēliski luterāniskā Baznīcas Diakonijas centrs"
Start date of project: 01.09.2006.
Project finish date: 31.12.2006.
Legal address: Daugavgrīvas iela 1, Rīga, LV-1048
Phone: Nav datu
Status: Pabeigts