Начало > Источники финансирования

eslogo


Vai Eiropas Savienība būs mūsu mājas?

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: Valkas raj. Kārķu pag.padome