Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un aso[..] > Mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras festivā[..]

sif-jauns-kras


Mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras festivāls "Zelta kamoliņš- 15"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 998.00 LVL / 1 420.03 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma "Zelta kamoliņš"
 


Drukāšanas datums: 28.10.20