sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Ventspils 3.vidusskolā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” 2006

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 8 049.08 LVL / 11 452.81 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2006.E.5/52/20
Projekta īstenotājs: Ventspils 3.vidusskola
Juridiskā adrese: Tārgales iela 5, Ventspils, LV 3602, fakss 3624505