Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Vidzemes iedzīvotāji uzņemas atbildību par savu novadu

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Civic society strengthening support programme 2010

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju līdzdalību un līdzatbildību sava pagasta, pilsētas, novada un visa reģiona attīstībā, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbībā, sadarbojoties ar citiem kopienas locekļiem un citos veidos kvalitatīvi īstenojot sabiedrībai svarīgas idejas. To paredzēts īstenot, ceļot esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicinot jaunu cilvēku iesaistīšanos pilsoniskajā sabiedrībā, stiprinot kopienas fonda modeli kā ilgtermiņa vietējo finanšu mehānismu un veicot citus pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir Vidzemes reģiona nevalstiskās organizācijas, aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji, vietējās pašvaldības un esošie un potenciālie kopienu fondu ziedotāji. Projekta aktivitātes notiks Vidzemē: Valmieras, Valkas, Cēsu un Alūksnes apkaimē.

Galvenās aktivitātes ir NVO telšu prezentācijas pilsētu svētkos iedzīvotāju uzrunāšanai un iepazīstināšanai ar nevalstisko sektoru, semināri un konsultācijas Vidzemes nevalstiskajām organizācijām, Apkaimes darbnīcas jeb “miniforumi” Valmieras apkaimes un Alūksnes novada pagastos iedzīvotāju viedokļu izzināšanai, Apkaimes attīstības skolas iedzīvotāju idejas attīstīšanai no nulles līdz gatavam sabiedriski noderīgam projektam, kā arī NVO forumi 3 pilsētās organizāciju sadarbības veicināšanai. Savukārt Valmierā notiks aktivitāšu komplekss labdarības veicināšanai un ilgtermiņa attiecību stiprināšanai ar ziedotājiem VNF piecu gadu jubilejas kontekstā.

Galvenie rezultāti pēc šī īstermiņa projekta īstenošanas ir stiprināta Vidzemes NVO sadarbība kopīgu aktivitāšu īstenošanai, mērķtiecīgas darbības īstenošanai un vietējo cilvēku līdzdalībai kopienai aktuālu jautājumu risināšanā.

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 14154.00 LVL / 20 139.33 EUR
Project number: 2010.LV/02
Project Promoter: Nodibinājums “Valmieras novada fonds”
Partner(s): Alūksnes un Apes Novada fonds,
Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs,
Biedrība “Latvijas – Igaunijas institūts”,
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"
Legal address: Garā iela 9, Valmiera, LV-4201
www: http://www.vnf.lv/
Date of approval: 11.06.2010.
Duration of the project: 11.06.2010.-20.11.2010.