Home > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2005 > „Latgales poļu skolas - dažādu tautību skolotāju, [..]

eslogo


„Latgales poļu skolas - dažādu tautību skolotāju, skolēnu un viņu ģimenes locekļu savstarpējās sapratnes un sadarbības veicinātājas"

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Sabiedrības integrācija 2005

Search projects
Amount of Grant Awarded: 44225,36 EUR / 31 081.76 LVL;
Project Promoter: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, J.Pilsudska Poļu vidusskola
Place of implementation: Aizkraukles, Madonas, Cēsu, Valmieras, Valkas, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Jēkabpils rajons un Valgas pilsēta
Legal address: Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5400