esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā. Mērķa grupa :Balvu novada pašvaldības 30 darbinieki Projekta iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība Projekta ilgums 5 mēneši. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldības 30 darbiniekiem tiks veiktas apmācības – projektu izstrāde, projektu vadīšana, projekta grāmatvedības kārtošana, iepirkumu veikšana, IT tehnoloģiju pielietošana. Dosimies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils novada pašvaldību.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā, ir sasniegts. Projekta ietvaros tika veiktas 30 Balvu novada pašvaldības darbinieku apmācības par tēmām: projektu izstrāde un vadība Eiropas Savienības un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistē, ES un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaiste, pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite, projekta dokumentu koplietošana un mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, iepirkumu veikšana, publicitāte. Projekta īstenošanas laikā apmācību grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta partneriem - Ventspils novada pašvaldības, kas sniedza iespēju gūt un izvērtēt pozitīvu pieredzi, iepazīstoties ar piesaistītā finansējuma ietvaros īstenotajiem projektiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-10-24
Projekta kopējais finansējums: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/068
Projekta īstenotājs: Balvu novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Ventspils novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.08.2012.
Īstenošanas vieta: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a
Juridiskā adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4201
Telefons: 64522453
Fakss: 64522453
WWW adrese: http://www.balvi.lv
Statuss: Pabeigts