esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Mērķis: Mālpils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai: jaunu zināšanu un pieredzes apguve projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai kopā ar vietējiem un ārvalstu partneriem. Projekta mērķa grupa ir novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. Projekta īstenošanu nodrošinās Mālpils novada dome savās telpās. Īstenošanas laiks: 10 mēneši. Galvenās aktivitātes: Apmācības 6 grupām ar dalībnieku skaitu 8-18 cilvēki katrā atbilstoši tēmu un mērķgrupu specifikai kopējā 152 stundu apjomā, ko plānots apgūt 19 dienu laikā. Projekta aktualitāte: Mālpils novada domē un pašvaldības iestādēs ir nepietiekama darbinieku kapacitāte, lai pilnvērtīgi iesaistītos projektu konkursos, kas būtu nepieciešami pašvaldības aktuālu attīstības problēmu risināšanā. Projekta rezultātā šie trūkumi tiks novērsti, tiks izstrādāti un īstenoti jauni ESF un citu fondu projektu pieteikumi.

Project results: Projekta mērķi sasniegti pilnā apjomā, projektā īstenojot paredzētās apmācības 7 grupām ar dalībnieku skaitu 8-33 dalībnieki katrā grupā atbilstoši tēmai - "Iepirkums", "Lietišķā etiķete", "ES fondu projektu iespējas un izvēle”, "ES fondu projektu sagatavošana un vadība", "Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana", "Aktuāli grāmatvedības jautājumi", kopējā 176 stundu apjomā, 22 mācību dienu laikā. Ietaupot līdzekļus iepirkuma rezultātā, ir veikti projekta līguma grozījumi apgūta papildus tēma "Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments" 24 stundu apjomā. Projektu īstenojot, 65 Mālpils novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki ir ieguvuši praktiski pielietojamas zināšanas, ko jau ir sākuši izmantot, sagatavojot projektu pieteikumus un realizējot apstiprinātos projektus ar tālejošu mērķi: Mālpils novada izaugsme un attīstība, kvalitatīvas dzīves izveide novada iedzīvotājiem. Iegūts arī rezultāts: apstiprināts viena no projekta dalībniekiem sagatavotais projekta pieteikums LAD konkursā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, ikmēneša izdevumā "Mālpils Vēstis" ievietotas 3 publikācijas par projektu.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2013-03-22
ESF Funding: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF Funding: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
Total ESF spent: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF spent: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/063
Project Promoter: Mālpils novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Legal address: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Phone: 67970888
Fax: 67925342
www: http://www.malpils.lv
Status: Pabeigts