Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstinā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir uzlabot Zemgales plānošanas reģiona darbinieku un pašvaldību darbinieku rīcībspēju ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā, sniedzot ieguldījumu efektīvākā ES fondu plānošanas procesā nākotnē. Projekta tiešā mērķauditorija ir 66 pašvaldību speciālisti un 9 Zemgales Plānošanas reģiona speciālisti (plānotāji, projektu vadītāji, izpilddirektori). Projekta galvenās aktivitātes ir: izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā; rekomendāciju izvērtējuma pasākums; apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projekts ir aktuāls, jo tā rezultātā reģions iegūs pētījumu par ES fondu 2007. -2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas ES fondu mērķtiecīgākai piesaistei un izglītotus speciālistus par ZPR ietekmes izvērtēšanas metodēm un to pielietošanu, „klientam draudzīgu” indikatoru izvēli dažādu nozaru projektu ieviešanā un investīciju programmas izveidi. Rezultāti: Veikts 1 izvērtējums, organizēta 1 konference par izvērtējuma rezultātiem un rekomendācijām, sešu dienu apmācības ciklā 75 speciālistiem uzlabota kompetence plānot turpmāko darbu ar fondiem. Projekta ieviešanas laiks ir 9 mēneši.

Project results: Projekta galvenās aktivitātes bija izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā (pētījums elektroniski pieejams www.zemgale.lv); rekomendāciju izvērtējuma pasākums (konference un darba grupas ar rezultātā izstrādātiem 4 Zemgales plānošanas reģiona attīstības scenārijiem); apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projektā iesaistīti 26 Zemgales plānošanas reģiona speciālisti, 57 pašvaldību speciālisti. Kopumā iesaistītas projektā 22 Zemgales reģiona pašvaldības.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-02-06
ESF Funding: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
  • ESF Funding: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
Total ESF spent: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • ESF spent: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080
Project Promoter: Zemgales Plānošanas reģions
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Katoļu iela 2b, Jelgava
Legal address: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Phone: 63027549
Fax: 63084949
www: http://www.zemgale.lv
Status: Pabeigts