Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projektu „Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem” ir plānots realizēt 9 mēnešos, laika posmā no 2012.gada 2.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim (ieskaitot) (no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada decembrim). Projekta iesniedzējs ir Viļakas novada dome. Kopējais projekta budžets ir 9730,00 LVL; projekta aktivitātes 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta mērķis ir noorganizēt apmācību ciklu par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās Viļakas novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir novada pašvaldība: Viļakas novada dome - 50 pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki. Projektā realizēs 4 aktivitātes: pirmā aktivitāte - Projekta administrēšana; otrā aktivitāte -Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde; trešā aktivitāte - Apmācību cikls par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās; ceturtā aktivitāte – Publicitāte, publicitātes pasākumu nodrošināšanai izmantos bezmaksas kanālus, sagatavos 4 preses relīzes par projekta īstenošanu un izsūtīs reģionālajiem, nacionālajiem masu medijiem, 4 reizes informāciju ievietos pašvaldības tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv, 3 reizes izvietos maksas publikācijas Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns” un 3 reizes izvietos maksas publikācijas Latgales reģiona avīzē „Vietējā”.

Результаты проекта: Projektā plānotais ir veiksmīgi īstenots: noorganizētas 20 nodarbības apmācību ciklā par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās 50 Viļakas novada pašvaldības darbiniekiem, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dienvidlatgales pašvaldībām ( Līvānu, Preiļu, Krāslavas un Dagdas). Projekta aktivitātes ir regulāri atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, kā arī Ziemeļlatgales laikrakstā " Vaduguns" un Latgales reģiona avīzē " Vietējā".
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
ESF финансирование: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF финансирование: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
ESF награждено: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF награждено: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/107
Исполнитель проекта: Viļakas novada dome
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Abrenes iela, 26, Viļaka Viļakas novads, LV-4583
Юридический адрес: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Tелефон: 64507224
Факс: 64507208
www: http://www.vilaka.lv
Cтатус: проект осуществлён