sif-jauns-kras


Kurzemes NVO atbalsts 2012

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Meklēt projektus

Projekta mērķi:

 • Nostiprināt Kurzemes reģionā vidi NVO ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai darbībai.
 • Veicināt Kurzemes NVO savstarpējo sadarbību, attīstot Kurzemes NVO sadarbības platformu.
 • Sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru Kurzemē, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.
 • Nostiprināt sadarbību ar Kurzemes pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO un popularizēt tās sabiedrībā.
 • Popularizēt sociālos atbalsta centrus kā sadarbības partnerus NVO.

Projekta mērķa grupa:

 • Kurzemes NVO līderi un aktīvisti: 100-200
 • Kurzemes iedzīvotāji, kas šobrīd nav iesaistījušies NVO: 100

Projekta īstenošanas vieta: Kurzeme

Projekta galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:

 • Projekta administrēšana un projekta publicitātes nodrošināšana;
 • Vismaz 5 informatīvi semināri ar vismaz 80 cilvēku sadarbībā ar sociālā atbalsta centriem pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanai
 • Vismaz 50 bezmaksas konsultācijas vismaz 20 NVO ar to darbību saistītos jautājumos (NVO izveides un vadīšanas juridisko aspektu, efektīvas biedrības pārvaldes jautājumi, grāmatvedības un finanšu plānošanas jautājumi, publicitātes, sociālo mediju, komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas jautājumi);
 • Vismaz 15 NVO konsultēti par projektu iesniegumu sagatavošanu; sagatavoti 10 projektu pieteikumi;
 • Informācijas apkopošana un izplatīšana Kurzemes NVO par aktualitātēm (vismaz 60 jauni satura ieraksti www.zkcentrs.lv un vismaz 6 e-ziņu lapas)
 • Sadarbības nostiprināšana ar Kurzemes pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO, to esamības popularizēšana (kontaktpersonu dati iekļauti vismaz 5 pašvaldību mājas lapās)

1 NVO Sadarbības platformas attīstība - Kurzemes NVO Sadarbības forums 2012 (vismaz 100 – 200 dalībnieku, 3 sadarbības partneri, 15 informatīvie partneri).

 

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/1-1/01
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Uzsākšanas datums: 18.05.2012.
Pabeigšanas datums: 15.11.2012.
Īstenošanas vieta: Kurzemes plānošanas reģions
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
WWW adrese: http://www.zkcentrs.lv
Īstenošanas ilgums: 18.05.2012.- 15.11.2012.