Home > News > News archive > News > Ministru kabinets atbalsta līdzekļu piešķiršanu pr[..]

Ministru kabinets atbalsta līdzekļu piešķiršanu programmai “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Ministru kabinets š.g. 10. jūlija sēdē atbalstījis līdzekļu piešķiršanu Sabiedrības integrācijas fondam 143 000 LVL apmērā programmas "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" īstenošanai 2012.gadā. Programmu paredzēts izsludināt jau š.g. augustā. Plānots, ka latviešu valodas kursus varēs apmeklēt līdz 2000 interesentu.

Saskaņā ar Valdības rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem ir paredzēts sekmēt latviešu valodas – nacionālās valsts identitātes pamata − saglabāšanu un izplatību, nodrošināt latviešu valodas kā nacionālās bagātības, garīgā mantojuma un demokrātiskās līdzdalības valodas popularizēšanu un prestiža celšanu. Valdības rīcības plānā iekļautie pasākumi paredzēja atjaunot latviešu valodas apguves programmu pieaugušajiem ar mērķi veicināt latviešu valodas apguvi.

Jāmin, ka Sabiedrības integrācijas fonds laika posmā no 2003.gada līdz 2009.gadam īstenoja valsts budžeta finansēto programmu „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”, kuras ietvaros izglītības iestādes varēja saņemt finansējumu latviešu valodas kursu rīkošanai iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt valsts valodu. Programma radīja iespēju ikvienam pieaugušam Latvijas iedzīvotājam pretendēt uz valsts atbalstu kvalitatīvu latviešu valodas kursu apmeklēšanai, lai apgūtu latviešu valodu līdz valsts valodas 2B prasmes līmenim. Programmas ietvaros pavisam tika atbalstīti 170 projekti par kopējo summu 1 271 167 LVL, sniedzot iespēju latviešu valodas kursus apmeklēt vairāk nekā 17 000 interesentu. Sākoties ekonomiskajai lejupslīdei un ar to saistītajai valsts budžeta konsolidācijai, kā rezultātā tika būtiski samazināts Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtais valsts budžeta dotāciju apjoms, 2009.gadā programmas īstenošana tika pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ.