Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju part[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem. Aktivitāšu, kas skar PROVIDUS līdzdalību politikas plānošanas procesā, mērķa grupa ir biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, savukārt aktivitātes, kas notiks portālā www.GudrasGalvas.lv, ir vērstas uz citām NVO. Projektu īstenos PROVIDUS, tas noritēs Rīgā, lai gan interneta aktivitātēm nav teritoriāla ierobežojuma; tā ilgums-12 mēneši. Galvenās aktivitātes: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana. Gaidāmie projekta rezultāti - dalība 55 darba grupās vai Saeimas komisiju sēdēs, 25 atzinumi, ieteikumi vai analīzes, 5 pētījumi, 36000 apmeklētāji portālā www.GudrasGalvas.lv gada laikā, 3 starptautiski daudzpartneru projektu pieteikumi.

Project results: Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem.Projektā galvenās aktivitātes bija: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2014-06-25
ESF Funding: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • ESF Funding: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • ESF private funding: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
Total ESF spent: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • ESF spent: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/150
Project Promoter: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.12.2013.
Place of implementation: Alberta iela 13, Rīga
Legal address: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Phone: 6 7039251
Fax: 67039244
www: http://www.providus.lv
Status: Pabeigts