esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vides aktīvistu prasmju banka

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam. Projekta ietvaros ir risināta akūtā un virknē pētījumu secinātā, kā arī pašu NVO identificētā problēma, ka vietējā un reģionālā līmeņa vides organizācijām un to atbalsta grupām trūkst izpratnes un zināšanu par iespējām iesaistīties būtiskāko vides jautājumu risināšanā savās pašvaldībās. Tāpat arī NVO trūkst prasmju īstenot savas aktivitātes kā publisko pakalpojumu. Projekts pieredzes pārnesē apvieno 5 pieredzes bagātas vides sabiedriskās organizācijas - Vides izglītības fondu, Latvijas Zaļo kustību, Vides izglītotāju asociāciju, Vides aizsardzības klubu un Latvijas Zemes Draugus. Projekta ietvaros tiks izveidota vides NVO e-apmācību platforma, sagatavoti un īstenoti trīs NVO darbinieku un biedru dažādapmācības kursi (klimata pārmaiņas un enerģija, sabiedrības līdzdalība, vietējās vides iniciatīvas) kā instrumentus izmantojot e-apmācības platformu Moodle un kontaktnodarbības.

Project results: Projekta mērķis bija paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam. Projektā tika risināta akūtā un virknē pētījumu secinātā, kā arī pašu NVO identificētā problēma, ka vietējā un reģionālā līmeņa vides organizācijām un to atbalsta grupām trūkst izpratnes un zināšanu par iespējām iesaistīties būtiskāko vides jautājumu risināšanā savās pašvaldībās. Tāpat arī NVO trūkst prasmju īstenot savas aktivitātes kā publisko pakalpojumu. Šo problēmu risināšanai projektā tika izveidota vides NVO e-apmācību platforma, sagatavoti un īstenoti trīs NVO darbinieku un biedru dažādapmācības kursi "Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms", "Klimata pārmaiņas un enerģija", "Vides vietējās iniciatīvas”, kā instrumentus izmantojot e-apmācības platformu Moodle un kontaktnodarbības. Apmācību noslēgumā notika apmācības kursu izvērtēšana un tika noorganizēts seminārs par projekta rezultātiem.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-02-25
ESF Funding: 21 881.55 EUR / 15 378.44 LVL;
  • ESF Funding: 20 146.34 EUR / 14 158.93 LVL;
  • ESF private funding: 1 735.21 EUR / 1 219.51 LVL;
Total ESF spent: 21 881.55 EUR / 15 378.44 LVL;
  • ESF spent: 20 146.34 EUR / 14 158.93 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 735.21 EUR / 1 219.51 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/160
Project Promoter: Nodibinājums "Vides izglītības fonds"
Partner(s): Biedrība "Latvijas Zaļā kustība",Biedrība “Vides izglītotāju asociācija”,Biedrība "Vides aizsardzības klubs",Biedrība „Zemes draugi“
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.09.2013.
Legal address: 11.novembra krastmala 35-78, Rīga, LV-1050
Phone: 67225112; 22552423
Fax: 67225112
www: http://www.videsfonds.lv
Status: Pabeigts