Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > 10 miljoni eiro NVO idejām labākai Latvijai!

10 miljoni eiro NVO idejām labākai Latvijai!

Programmas “NVO fonds” atklāšanas pasākums š.g. gada 14.novembrī.

Teju 10 miljoni eiro - tieši tik daudz līdzekļu no 2012. - 2016. gadam būs pieejama pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Latvijas iedzīvotāji - ar nevalstisko organizāciju starpniecību, var pieteikt savas idejas un iniciatīvas, kas spētu mainīt sabiedrības dzīvi nacionālā, reģionālā vai vietējās komūnas līmenī un iegūt finansējumu to īstenošanai programmā “NVO fonds”.

Programma “NVO fonds”, kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam.

Kopējais programmas ietvaros projektiem pieejamais līdzfinansējums ir EUR 9 678 064 ekvivalents latos. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 95 % apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 5 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma. Programmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere uzsver: “Socioloģiskie pētījumi atklāj, ka Latvijas sabiedrība alkst pēc pārmaiņām, bet tajā pat laikā uzskata, ka plašākām interešu un pārstāvniecības grupām nav redzamas vai sajūtamas ietekmes dažāda veida lēmumu pieņemšanā, jo par ietekmīgāko spēku teju visos procesos tiek uzskatīti politiķi. Tomēr šādi uzskati tikai daļēji atbilst patiesībai. To pierādīja vairākas iniciatīvas, kas mainījušas mūsu dzīvi, uzskatus vai informētības līmeni. Šo iniciatīvu īstenošana bijusi iespējama pateicoties atbalstam iepriekšējā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu programmā. Esmu pārliecināta, ka atbalsts nevalstiskajām organizācijām ir ļoti svarīgs, lai tieši sabiedrībai būtu iespēja tupināt veidot Latviju tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt nākotnē!

Masu informācijas līdzekļu pārstāvji un plašāka sabiedrība par jaunās EEZ finanšu instrumentu programmas “NVO fonds” atklāšanu tiks informēta šā gada 14.novembrī, viesnīcā “Maritim Park Hotel Riga” Rīgā, Slokas ielā 1. Priecāsimies redzēt Jūs atklāšanas pasākuma viesu pulkā no plkst. 10:00 līdz 13:30!

Mediju pārstāvjus, kuri aizņemtības dēļ nevar piedalīties visā programmas atklāšanas pasākumā, aicinām uzzināt svarīgākos faktus par programmas darbību un uzdot savus jautājumus par iniciatīvām Latvijas sabiedrības attīstībai preses konferencē, kas sāksies plkst. 12:15.

Video par 2004.-2009.g programmas „NVO fonds” rezultātiem

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" SIF mājas lapā
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Informāciju sagatavoja:
Ralfs Spāde Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciālists
tālr. 67078211, e-pasts:
www.sif.lv