Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 11.02.2013.
Iesniegšanas datums: 11.03.2013.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. 2013.gadā izvirzītais programmas specifiskais mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstīti ārpusskolas pasākumi, kas vērsti uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 54 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 12 000 latu. Programmas finansējums nedrīkst pārsniegt 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā, piesaistot finansējumu no citiem finanšu avotiem vai ieguldot to natūrā kā brīvprātīgo darbu.

Projektu varēja iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 11.marts.

Programmas "Ārpusskolas pasākumu programma 2013" izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014.

Aktuālā informācija par Ārpusskolas pasākumu programmu

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu skaits
15 projektu iesniegumi 170387,38 LVL 2013.gada aprīļa vidus  pdf5 projekti  5

***

Programma tiek finansēta no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā”.

 

Informatīvais seminārs par projektu konkursu: 2013.gada 21.februārī Sabiedrības integrācijas fonda telpās.

pdfSemināra darba kārtība

  1. pdfSemināra prezentācija
  2. pdfSemināra prezentācija

Šai programmai nav atrasti projekti.